Du är här:Start > Församlingen > Dela livet

Samtal

Behöver du någon att samtala med?

Kontakta någon av oss som har tystnadsplikt:

Eva Milton, diakon

Marcus Lind, pastor

Maria Linder, pastor med ungdomsansvar