Du är här:Start > Församlingen > Gudstjänst

Fastan 2019

Den största berättelsen

Under fastan 2019 gör vi en gudstjänstserie om den största berättelsen. Redan nu kan du ladda ner det häfte vi sammanställt. Till varje vecka finns förutom en sammanfattning av ämnet också samtalsfrågor och förslag på vidare läsning.

Varmt välkommen att fasta och inte minst fira påsk med oss i Missionskyrkan!

Förordet till häftet Den största berättelsen (häftet finns bifogad i relaterad fil härunder):

Bibeln är full av olika sorters berättelser. Det finns berättelser från olika tider och platser som handlar om människor i så gott som alla livets skeden. En del är lätta att relatera till medan andra är betydligt svårare. Bibeln rymmer stora och små berättelser som på olika sätt speglar livet som det uppfattas av oss människor, men också hur vi i olika situationer kan relatera till Gud. Det finns dock en berättelse som är större än alla de andra och det är berättelsen om Jesus. Berättelsen om hur Gud blev människa och bodde mitt ibland oss människor för att försona, upprätta och visa på en annan väg.

Under årets fasta kommer vi att på olika sätt utforska den största berättelsen. De fyra olika evangelierna i nya testamentet har mycket gemensamt, men också en del olikheter. Författarna har valt att betona olika händelser och lyfta olika teman. Vi har valt att utgå utifrån berättelsen så som den beskrivs i Johannesevangeliet. I Johannesevangeliet återger författaren sju tecken som Jesus gjorde och hur dessa pekar på vem Jesus är. Lika många gånger talar Jesus själv om vem han är med orden Jag är. Vi har valt ut fem av berättelserna med tecken och också relaterat dem till fem av Jesus påståenden om vem han är. Under fastan kommer vi att på söndagarna utforska tecknen, medan vi på torsdagar inbjuder till fördjupning av motsvarande jag är.

Allt detta gör vi som en förberedelse för firandet av den största av de kristna högtiderna. Genom att göra ett antal nedslag i Jesu liv närmar vi oss det som är det största tecknet av dem alla Ä Jesu död och uppståndelse.

I detta häfte finns texter till söndagarnas teman samt alla påskens andakter och gudstjänster. Till de allra flesta finns också ett antal samtals frågor för vidare samtal samt förslag på fördjupande bibelläsning. En av de viktigaste saker som Gud lärt oss genom Jesus är att tro är gemenskap och delande. Att samtala och fundera tillsammans med andra om tron är därför ett av de i särklass bästa sätten att växa i både gemenskap och tro.

Vår förhoppning är att vi alla under fastan ska få växa tillsammans och ännu mer längta efter att få fira påsk tillsammans! Den största av högtider då Kristus inte bara dör utan också uppstår från de döda. Det är nämligen det som utan tvekan är den allra största berättelsen.

Församlingskollegiet genom

Marcus Lind