Du är här:Start > Församlingen > Gudstjänst

Nattvardsgudstjänst

Torsdagar kl. 18 firar vi nattvardsandakt i kyrksalen. Andakten består förutom själva nattvardsfirandet också av sång, bön och bibelläsning.

Hösten 2017 kommer nattvardsfirandet att ingå i det som vi kallar Kulturkväll i Missionskyrkan.
Läs mer här

Oftast börjar kvällen med en nattvardsandakt. Ibland ingår nattvarden i kvällens program som en helhet.