Nattvardsgudstjänst

Torsdagar kl. 18 firar vi nattvardsandakt i kyrksalen. Andakten består förutom själva nattvardsfirandet också av sång, bön och bibelläsning.