Skattkistan

Barnen har en viktig plats i kyrkan och söndagarna är inget undantag, det tycker vi i Missionskyrkan. Därför finns vår söndagsskola Skattkistan för alla barn upp till 10 år. Vi träffas söndagar kl 11 och börjar med att vara med i gudstjänsten en stund, där vi har en särskild stund där vi får öppna skattkistan. Sen samlas vi i ungdomsrummet i källaren, där vi får vara med på äventyr på redaktionen. Barn som är upp till 3 år ska ha med sig en förälder dit. Efter redaktionssamlingen får vi vara i åldersindelade grupper.
Skulle du vilja vara med och se vad som händer i redaktionen? Välkommen!

Har du frågor? Kontakta Sofia Mannerfelt, tel 0730-67 18 61 (kvällstid)

Startdatum för våren 2019 är den 20 januari

Mer under Barn och tonår