Du är här:Start > Bidra > Ge en gåva

Ge en gåva

Församlingens arbete bygger på frivilliga gåvor. Här nedan har du fyra vägar att bidra med medel till församlingens arbete.

Via plusgiro/bankgiro

Sätt in pengar till vårt plusgirokonto 33 14 51-5 eller vårt bankgirokonto 572-7938. Märk betalningen med "Gåva till församlingen".

Vill du ge en gåva till barn- och ungdomsarbetet,  Equmenia, Missionskyrkan i Linköping är plusgironumret 41 18 27-9.

Via stående överföring

Vill du vara en stadigt återkommande givare kan du göra direktöverföring från ditt bankkonto till församlingen. Du gör via din bank till Linköpings Missionsförsamling på konto 1312-11-02621.

Swish

Nu kan du även ge din gåva med Swish, som de flesta banker erbjuder som en funktion i mobiltelefonen. Församlingens Swish-nummer är123 175 86 63.

Kyrkoavgiften

Med kyrkoavgiften går 1% av din inkomst till stöd för den församling du väljer och ger samtidigt hjälp till församlingsutveckling i Equmeniakyrkan. Anmälan och information

Missionen

Du kan ge en gåva till Equmeniakyrkans Mission via bankgiro 90 03 28-6 eller till Swish nr 900 32 86. Läs mer om Equmeniakyrkans internationella arbete här.

***

Tack för din gåva!