Du är här:Start > Församlingen

Välkommen att delta

Linköpings Missionsförsamling är en frikyrka. Gudstjänster, andakter och nattvardsfiranden i Missionskyrkan är öppna för var och en som vill söka en tro eller bekräfta och växa i sin tro. Idag har Linköpings Missionsförsamling ca 620 medlemmar.

Församlingen