Församlingens missionärer

Equmeniakyrkans nätverk sträcker sig långt utanför Sveriges gränser. Som vårt namn, Missionskyrkan antyder, har mission i andra länder från allra första början varit en naturlig del i vår förståelse av vad det är att vara kyrka.
Vi stöttar Equmeniakyrkans internationella arbete på olika sätt men står i särskilt nära kontakt med familjen Hermansson som är missionärer i Ecuador.

 Under den här rubriken kommer vi följa deras arbete i text och bild så snart de kommit till rätta i Ecuador igen. Var gärna med oss i våra böner för familjen Petter, Andrea, Natanael och Alicia Hermansson.

Våren 2019 återkom familjen Hermansson till Sverige efter några perioder i Ecuador, och kommer att finnas här i Sverige i ett år.

Familjen Hermanssons blogg