Du är här:Start > Församlingen > Milstolpar

Linköpings Missionsförsamling är en kyrka med rum förhela livet. Längst människans vandring med Gud och andra människor hörmilstolpar, som vi som kyrka är förvaltare av. I vår församling erbjuder vi;barnvälsignelse, dop av barn eller på egen bekännelse senare i livet, konfirmation, vigslar och begravningar. Inför en sådan milstolpe är du varmt välkommen att vända dig till någon av församlingens pastorer för samtal ochplanering.