GLS/Mod att leda

Mod att leda - The Global Leadership Summit - i Missionskyrkan i Linköping 26-27 januari 2018

Tillsammans med Ryttargårdskyrkans församling erbjuder vi den svenska versionen av den internationella ledarskapskonferensen Global Leadership Summit.

Vi möts under två dagar till en stor konferensupplevelse med tid för reflektion och bearbetning i team.

Mod att leda riktar sig till dig som på något sätt står i en ledarfunktion i vilket sammanhang det är i sig. Talarna representerar både företagsvärlden såväl som församlingsledare och andra delar av den ideella sektor.

Allra bäst gör sig konferensen om ni deltar med hela ert team så att ni redan under konferensen kan fundera tillsammans hur ni bäst kan tillämpa det ni lär er i just ert sammanhang. Vi tror att hela samhället gynnas av ett bättre ledarskap och hoppas att du delar den uppfattningen. Tillsammans får vi tal del av insikter av ledare från hela världen. Så att vi sedan kan arbeta för ett bättre samhälle på just den palts och det sammanhang där vi finns.

Fredag 26 januari kl 9-17 och Lördag 27 januari kl 9-16.
Båda dagarna incheckning från kl 8.30

Plats: Missionskyrkan, Linköping

Läs mer och anmälan på Mod att leda/GLS hemsida

OBS! Du som är medlem i Linköpings Missionsförsamling eller ledare i någon av våra verksamhet anmäler dig till Margaretha Dahl på exp. Priset för dig är 650 kr för båda dagarna.

Varmt välkomna!

Relaterad information