Kulturkvällar i Missionskyrkan

En viktig aspekt av att vi människor är skapade till Guds avbild är att också vi fått förmågan att skapa och vara kreativa. Precis som skapelsen vittnar om Gud så kan människors skapande på olika sätt peka på och vittna om samma Gud. Ett samlande begrepp för detta skapande och kreativitet är ordet kultur. Kultur för samman oss människor, skapar sammanhang och bygger gemenskap. Kultur rymmer allt som får oss att växa som människor. Mycket av det vi gör i kyrkan är kulturellt. Inte minst gudstjänsten rymmer ett antal olika kulturella uttryck som musik, predikan, bibelläsning, bön och nattvardsfirande.

Under hösten 2017 provade vi under några torsdagskvällar att utforska och fördjupa hur olika kulturella uttryck kan sammanföra, fördjupa och utmana vår tro. Genom att ibland lyssna, ibland samtala och inte minst uppleva kultur som på olika sätt pekar på, reflekterar och återspeglar relationen mellan människor och Gud hoppas vi både kunna fördjupa vår tro och vår gemenskap samtidigt som vi visar på nya vägar till Jesus.

Hur det blir under hösten 2019 återkommer vi om