Studiecirkel - Markus tid - vår tid

Människornas liv på Markus tid - människornas liv i vår tid
Berättelser om livet på Markus tid - berättelser om livet i vår tid
Markus texter - Correns texter
Existentiella frågor på Markus tid - existentiella frågor i vår tid

Vill du vara med om mötet mellan 2000 år gamla berättelser om livet och alldeles dagsfärska sådana berättelser?
Vill du ta del av Markus och andras berättelser och kanske dela med dig av dina berättelser?

Välkommen i så fall till en studiecirkel i Linköpings Missionskyrka varannan torsdag kl 15.00-16.30.

Vi började studierna vårterminen 2018 och fortsätter nu under hösten. Vill du ansluta till studiegruppen går det bra.

Start: torsdag 27 september
Ledare: Bernt Åkerblad
Kostnad: ca 50 kr

Anmälan och frågor till Bernt Åkerblad, 0702-242426 eller bernt.akerblad@telia.com