Tro och vetande

Under fastetiden bjuder Missionskyrkan in till tre intressanta kvällar med temat Tro och vetande.

Torsdag 22 februari kl 19 är temat Hur skapades liv på jorden? Om Gud, skapelse och evolution? med Gerard Willemsen, doktor i paleontologi (läran om fossil) och pastor i Equmeniakyrkan.

Torsdag 1 mars kl 19 är temat Tro hjärta vetenskap = sant?! Om Gud och fysik, med Sara Wrige, doktor i fysik och präst i Svenska kyrkan.

Torsdag 15 mars kl 19 är temat Är Gud en illusion? Om Cognitive Science of Religion, med Rikard Roitto och Johan Gunnarsson. Roitto är docent i Nya testamentet, lektor vid THS och pastor i Equmeniakyrkan. Gunnarsson är doktor i reglerteknik och teknisk chef.

Fri entré till samlingarna

Välkommen!

Du är också välkommen till Nattvardsandakt  kl 18 samma dag.