Aktuell utställning

25 års återblickar i Galleri Magnifik

Utställningen pågår mellan 1 juni och 19 augusti

Det har nu gått 25 år sedan vår kyrka invigdes och då vi började med vår galleriverksamhet.

Under perioden 1 juni – 19 augusti kommer vi ha en sommarutställning i vårt Galleri då vi gör en del tillbakablickar.

Det blir foton från vernissagedagar, utställningar, vernissagekort, affischer, tidningsurklipp mm och lite om hur vi arbetar i Gallerigruppen.

Konstföreningen Magnifik stöder vår galleriverksamhet genom att köpa in konst på våra utställningar som deras medlemmar sedan har möjlighet att vinna vid föreningens årsmöte i höst.

Sedan några månader tillbaka har vi börjat att visa några av dessa konstinköp i Kyrkans Information. Tanken med detta är att kyrkobesökare, konferensgäster m fl ska kunna ta del av denna konst samtidigt som vi gör lite reklam för vår konstförening.

Efterhand som föreningen gör sina inköp kommer vi att växla konsten på Informationen så att det blir en ”levande utställning”

Lars Hesselstrand
Gallerigruppen

***************************************

Kommande utställningar:

Hösten 2019

24/8-29/9 Ateljé Torggatan 6, 13 konstnärer

5/10-10/11 Eva Thorén, målningar

16/11-22/12 Linköpings Akvarellsällskap

*****************

Samtliga utställningar sker i samverkan med studieförbundet Bilda