Aktuell utställning

Vårsalong

Elever från Lunnevads Folkhögskola
Utställningen pågår mellan 13 april och 26 maj

Sedan 2016 har Lunnevads Folkhögskola haft sin elevutställning i Galleri Magnifik. Vi i Gallerigruppen är mycket glada för denna återkommande utställning.

För elever i skolans konstlinje finns det en stor bredd vad gäller konstnärliga uttryck. Eleverna får undervisning i måleri, teckning, skulptur, keramik, grafik och digital bild.

Några elever går på skolan för att ägna ett eller två år åt, något man verkligen är intresserad av även om man arbetar med något helt annat. Men de flesta eleverna är unga människor som förbereder sig för att klara inträdesprov till högskolor inom respektive områden.

På årets utställning har skolan valt att visa arbeten som andraårselever gjort under sin sista termin på skolan. En period när de arbetat med ett fördjupningsarbete inom några av skolan kurser.

Många gör då också de arbetsprover de skickar med sina ansökningar till olika högskolor i Sverige och i övriga Europa. På årets utställning kommer skolan att visa måleri, grafik, teckning, keramik, design och animerad film.

Lars Hesselstrand/Gallerigruppen

 

***************************************

Kommande utställningar:

Hösten 2019

24/8-20/0 Torggatan 6, 13 konstnärer

5/10-10/11 Eva Thorén, målningar

16/11-22/12 Linköpings Akvarellsällskap

*****************

Samtliga utställningar sker i samverkan med studieförbundet Bilda