Konstföreningen

Som medlem i Konstföreningen Magnifik ger du ditt stöd till verksamheten i Galleri Magnifik. Du får även inbjudan till våra vernissager och eventuella medlemsträffar. När du köper ett konstverk från någon av utställningarna i galleriet får du 10% rabatt.

Du är också automatiskt med i det årliga konstlotteriet, då inköpta verk av galleriets utställare lottas ut. Denna utlottning sker vid föreningens årsmöte, som äger rum under oktober månad.

Som medlem får du en inbjudan när det är dags för ny vernissage, och du kan delta i utfärder, föredrag och annat som konstföreningen anordnar.

Ett medlemskap kostar 300 kronor per år (1/9-31/8). Vid anmälan, sätt in pengarna på postgiro 18 30 546-6 och skriv "Konstföreningen Magnifik" på talongen. Glöm inte ditt namn och adress.

**********

Årsmöte Konstföreningen Magnifik den 5 oktober kl 14.

Årsmötet inleds med en öppen föreläsning av domkyrkopedagog Gerd Lantz, Domkyrkan - en skattkammare. Hon kommer att berätta och visa bilder om de konstskatter, som vår domkyrka härbärgerar.
Efter föreläsningen servering till självkostnadspris. Därefter vidtar årsmötet, dit alla kan vara med men endast medlemmar har rösträtt.
Årsmötet avslutas med utlottningen av de konstverk som föreningen köpt in under året. Alla medlemmar, som fått sin medlemsavgift registrerad för sista augusti, deltar i lotteriet.

*******************************

Ordförande

Gunilla Axelsson
0767-711289
gunilla.axelson@telia.com