Du är här:Start > Lambohovskyrkan

Lambohovskyrkan är en samarbetskyrka mellan Slaka-Skeda-Nykil församling och Linköpings Missionsförsamling.

I Lambohovskyrkan bedrivs ett ekumeniskt arbete som välkomnar alla, oberoende av samfundstillhörighet.
Vi vill
- göra Kristi evangelium känt och trott bland barn, unga och gamla
-att församlingen lever och verkar genom Guds ord, sakramenten och den helige Andes gemenskap
- att alla i Lambohov, oavsett kyrko- och samfundstillhörighet, innesluts i arbetet. Verksamheten vill vara öppen och generös. Inga medlemskrav ställs för att få delta i verksamheten.
-erbjuda och inspirera till möten människor emellan, där man kan växa i vänskap och tro.

Välkommen till Lambohovskyrkan!
läs mer på Lambohovskyrkans och pastoratets hemsida