Besök från SVF

I helgen (27-29 jan) får vi i Linköpings Missionsförsamling besök av elever från Södra Vätterbygdens Folkhögskola (SVF). Dessa kommer medverka på fredagens Grandiossamling, anordna en Pulsdag* på lördagen (kl 11-15), inbjuda till ungdomsmöte på lördag kväll (kl 19) och hålla i söndagens gudstjänst (kl 11).

Varmt välkomna till en helg full av aktiviteter i Missionskyrkan!

*Puls – Tro och Idrott är Equmenias och Equmeniakyrkans idrottsarbete. Mer information finns på equmenia.se/puls.

Så här beskriver eleverna själva Pulsdagen:

Lördagen den 28:e Januari blir det pulsdag i Missionskyrkans sporthall i Linköping! Det kommer bli lek, sport, gemenskap med varandra och Gud, och glädje. Vi kommer köra lite olika aktiviteter från 11 som alla kan vara med på. Det kommer vara fokus på att ha roligt och att alla känner att det är roligt att vara med. I mitten av vår pulsdag kommer det bli en pulsandakt, lite fika och korv så vi får ny kraft så vi orkar hela dagen. Hoppas vi ses! Ta med idrottskläder och förväntningar på en fantastisk dag fylld med glädje.

Publicerat den 26 januari