Förbönsgudstjänst för allas rätt till tro

Torsdag 16/1 kl 18 samlas vi i Missionskyrkan för att be för våra syskon som blivit orättvist behandlade i asylprocesser och för deras rätt till tro.

Välkomna!

#rätttilltro. Många kyrkor har de senaste ären fått ta emot, undervisa, döpa och stödja konvertiter. Men många konvertiter ses inte som trovärdiga av Migrationsverket.

Publicerat den 14 januari