Juluppropet - för en human migrationspolitik - skriv på fram till 31 januari

Idag går startskottet för Juluppropet - för en human migrationspolitik. Bakom initiativet står landets kyrkor som tar initiativ till en nationell namninsamling med tre krav till regeringen.

Under 2016 har det skett en drastisk förändring av svensk asyl- och flyktingpolitik. Lagstiftningen har hårdnat och myndigheternas tillämpning av lagarna har stramats åt.

Det är dags att det vänder nu. Var med och gör din röst hörd! På www.juluppropet.se kan du skriva på namnlistan och uppmana regeringen att

- ge barn och unga rätt till trygghet och framtidstro
- ge alla som beviljas asyl i Sverige rätt till familjeliv
- undanröja praktiska hinder mot familjeåterförening

I kyrkorna ser vi på nära håll hur den skärpta asyl- och flyktingpolitiken slår mot framför allt barn, unga och familjer som berövas hopp och framtidstro. Det handlar om barn och unga som riskerar att utvisas till krigsdrabbade länder och familjer som riskerar att hållas splittrade.

/Lasse Svensson
kyrkoledare, Equmeniakyrkan

***

I Informationen i Missionskyrkan finns en lista du kan skriva på, om du hellre vill skriva med penna på ett papper.

Publicerat den 30 januari