Kallelse till församlingens årsmöte, 17 november

Medlemmar i Linköpings Missionsförsamling välkomnas till årsmötessöndag den 17 november 2019.

kl 09.30 Tillbakablick på det gångna verksamhetsåret

kl 11.00 Gudstjänst med nattvard och årshögtid

Efter gudstjänsten äter vi kyrklunch tillsammans och därefter fortsätter årsmötet, då vi blickar framåt.

Styrelsen ser gärna att det inkommer motioner. På denna länk finns bra information från hur Equmeniaför dig som vill skriva, hur man skriver en motion och en motionsmall: https://equmenia.se/motion2019

Motioner behöver inkomma till styrelsen senast 3 november 2019

Publicerat den 17 oktober