Kulturkväll i Missionskyrkan

I höst kommer vi på torsdagskvällar, med start 7 september kl 18, 
utforska och fördjupa hur olika kulturella uttryck kan sammanföra,
fördjupa och utmana vår tro. Genom att ibland lyssna, ibland samtala och
inte minst uppleva kultur hoppas vi att både kunna fördjupa vår tro och
vår gemenskap, samtidigt som vi visar på nya vägar till Jesus.

I Kulturkväll firar vi alltid nattvard, oftast i början av kvällen.

Läs mer här och i kalendern för respektive torsdag.

Publicerat den 4 september