Markusåret

Under läsåret 2017/2018 pågår i Equmeniakyrkan något som kallas Markusåret. Ett temaår där alla som vill kan vara med och läsa Markusevangeliet tillsammans. Vi kommer under hösten att måndag-fredag följa läsningen genom Markusevangeliet i vårt bibel- och förbönskalendarium. Till läsningen hör förutom verser från Markusevangliet också en bok som heter Markus runt på 90 dagar. Boken innehåller reflektioner från 90 olika personer inom Equmeniakyrkan om dagens text från evangeliet. I dagsläget har hela första upplagan tagit slut och vi har ett fåtal fysiska exemplar av boken som finns att hämta på församlingens expedition. Samtal förs med Equmeniakyrkan om att få del av en eventuell andra upplaga. Boken finns också att ladda ned eller som en del av appen Bibelstund. I appen går det också att välja läsningen som en bibelläsningsplan där både reflektionerna och bibeltexterna ingår.

Publicerat den 24 augusti