Ny pastor med ungdomsansvar

Vi välkomnar Maria Linder till Linköpings Missionsförsamlingen. Maria börjar sitt arbete som pastor med ungdomsansvar den 1 augusti.

Maria välkomnas i sin tjänst vid samlingsgudstjänsten den 1 september.

Är du som Maria ny i stan är du välkommen till Ny i Stan i Missionskyrkan söndagarna i samband med gudstjänsterna i september.

Läs mer under Ung vuxen om det du kan ta del av i vår kyrka.

Publicerat den 6 augusti