Solceller på taket!

Vårt solcellssystem är nu invigt! På taket till Missionskyrkan sitter solceller som ger energi till kyrkan.

På kyrktorget finns en skärm där man kan följa solelproduktionen. Du kan själv följa det genom att in på någon av webbsidorna http://bit.ly/2TAFnyq eller http://bit.ly/2SXCT8G

Solcellssystemet har 130 paneler som genererar c:a 44 000 kWh per år. Det räcker till 1/5 av Missionskyrkans förbrukning eller till 3-4 villors årsförbrukning inklusive uppvärmning.

Publicerat den 15 mars