Sorgegrupp, start 11 oktober

En samtalsgrupp för dig som förlorat någon anhörig eller nära vän. En möjlighet att i en liten grupp, 4-8 deltagare, få dela tankar, känslor, minnen och erfarenheter av ha mist någon kär.

Ryttargårdskyrkan och Missionskyrkan startar en sorgegrupp tillsammans.

Start i Ryttargårdskyrkan onsdag 11 oktober kl 17.00-19.00

Ledare för gruppen är Karin Ljunggren, ansvarig i diakonirådet i Ryttargårdskyrkan, och Eva Altemar, diakon i Missionskyrkan.

Information och anmälan till
Eva Altemar, tel 013-249800, eva@linkoping.missionskyrkan.se
eller till
Ryttargårdskyrkans exp, 013-314190, info@ryttargardskyrkan.se

**********

i samarbete med studieförbundet Bilda

Publicerat den 20 juni