Vi välkomnar Gunnel Karlsson!

Gunnel Karlsson börjar arbeta som verksamhetsledare i Missionskyrkan den 1 november.

Från tidningen Medljus kan vi läsa:

Gunnel Karlsson börjar som verksamhetsledare i Missionskyrkan den 1 november. Medljus har fått ett samtal med Gunnel inför det nya jobbet.

Gunnel, välkommen som verksamhetsledare i Missionskyrkan! Ge en kort presentation av dig!

Jag är 50 år och gift med Staffan. Vi har tre barn, som nu är 17, 20 och 23 år. Vi bor i Gistad och är medlemmar i Linghemskyrkans församling.

Åren 1992-2000 var jag ungdomsdiakoni Linköpings Missionsförsamling. Sedan utbildade jag mig till socialpedagog och har därefter jobbat med socialt arbete. Under 12år har jag jobbat med stöd och behandling på Linköpings Stadsmission, de senaste 6 åren som enhetschef. Åren på Stadsmissionen har varit väldigt spännande och utvecklat mig mycket. Arbetet har till viss del inneburit ett samspel med församlingarna i Linköping bland annat med Bullkyrkan på Kontaktcentrum.

Varför valde du att tacka ja till tjänsten som verksamhetsledare?

Jag var redo att testa något nytt. Det känns roligt och "nygammalt" att komma tillbaka och jobba i Missionskyrkan. När jag fick frågan,så kändes det som en rolig utmaning. Jag tror också, att min erfarenhet från Stadsmissionen, både som medarbetare och chef, kan komma till god nytta i mitt nya jobb.

Vilka frågor är särskilt viktiga för dig?

Det är svårt att svara på, innan jag börjat. I min roll som chef har det varit viktigt att se till varandras styrkor och svagheter och se potentialen i att vara olika. Att växa tillsammans mot gemensamma värden och mål är för mig också viktigt. Det vill jag ta med mig in i mitt nya jobb.

Jag hoppas, att vi ska kunna hitta vägar för samarbeten både i församlingen och i konferensbolaget, både utåt och inåt. Jag tycker, att det är viktigt, att vi i kyrkan funderar på vilket mervärde vi kan ge människor och samhället. Jag hoppas, att vi ska hitta utmaningar i att lyssna in behov i vår stad och erbjuda det vi särskilt har som kyrka.

Jag kommer att ha ett övergripande ansvar för konferensbolaget. Vår församlingsföreståndare Marcus Lind och jag ska tillsammans vara länken mellan församlingen och konferensbolaget.

Jag ser fram emot arbetet i Missionskyrkan.

Tack för ett intressant samtal och välkommen till ditt nya jobb!

/Gudrun Eklund

Publicerat den 16 november