Du är här:Start > Ung vuxen

Ung vuxen

GEMENSKAP   ENGAGEMANG   FÖRDJUPNING   UPPLEVELSER

Du har precis läst fyra ord som vi hoppas och tror berättar något om vad vi i Missionskyrkan vill ska möta dig som ung vuxen/student.

Här vill vi erbjuda en gemenskap som har sin grund i tron på Jesus, det kan ta sig uttryck i att vara med i en T-grupp (typ bönegrupp/samtalsgrupp), spela innebandy, laga mat, gå på gudstjänst, sjunga i gospelkör eller åka iväg en helg.

Vi tror att du har många gåvor och erfarenheter och gläds om du vill använda dem här. Kanske som ledare i barn- och ungdomsgrupper, som volontär i Martas Café, medhjälpare i vår diakonala väntjänst, genom musik eller i socialt arbete utanför kyrkans väggar. Oavsett; ditt engagemang är betydelsefullt.

Kristen tro och att leva i Jesu efterföljelse är aldrig något statiskt. Det är en rese som följer livets konjunktur - med upp- och nedgångar. Församlingen är en plats där det ska gå att söka och finna, till vår hjälp har vi varandra erfarenheter och tolkningar bönen och Bibeln. Genom Bibel & Bröd, föreläsningar och våra gudstjänster vill vi nå fördjupning i våra liv.

Det är gott att få dela upplevelser med andra. Det kan gälla en kajaktur, en konsert, en tyst retreat eller en god måltid. Under den här vinjetten hittar du aktiviteter som är på gång. Här kan du också tipsa eller bjuda in till olika happenings.

Som du nog redan märkt, så flyter de fyra orden in i varandra. De hör samman och kommer till sin allra bästa rätt när det blir just så! Upplevelse kan leda till fördjupning, engagemang kan öka gemenskapen.

Välkommen att bli en del i vår längtan!

Gå gärna med i vår Facebook-grupp Unga Vuxna, Missionskyrkan i Linköping för att se vad som är på gång och få uppdateringar. Gå också gärna med i den gemensamma facebook-gruppen https://www.facebook.com/groups/1495462070750476/?fref=ts som vi har tillsammans med andra kyrkor i stan.